HKPD Matija Gubec Tavankut

Galerija

Fotografije Ivana Ivkovića Ivandekića

Dužijanca u Tavankutu 24.7.2005.


Prikaz bunjevačkih svatova. Snimljeno u Tavankutu 1969.godine.
Snimio: Dragan Ivančić

 

"U momkovoj kući" (Ruža Rudić, Marija Mačković, Dara Budanović, Liza Iršević, Ivica Nimčević, Đula Iršević, Stipan Galfi, Pere Nađ, Stipan Prćić-Baća, Joso Santoi i drugi)

"U svatovima triba sve dobro vidit" (Ruža Rudić, Marija Mačković, Ana Evetović, Đula Iršević, Giza Mačković, Liza Iršević, Luca Kopunović, Ana Skenderović-Bazilijina i Matilka Balažević)


 

"Mulatovanje" (Stipan Vuković-Đenko, Matilka Balažević, Stipan Prćić-Baća, Marko Iršević, Pere Nađ, Ana Šimić, Joso Santoi, Stipan Galfi, Mira Bilinović, Kata Budanović i drugi)

"Dolazak mladenaca u kuću mladoženje"


 
"Mladenci" (Antun Skenderović-Bazilija - "svekar", Teza Vuković i Stipan Vuković-Đenko - "mladenci", Stipan Prćić-Baća, Matilka Balažević, Luca Kopunović, Lajčo Kopunović, Đula Iršević i drugi)

"Momačko kolo" (Đula Iršević, Lajčo Kopunović i Luca Kopunović)


 

"Kolo za mladence" (Liza Iršević, Krišto Tokodi, Stipan Prćić - Baća, Giza Gršić, Teza Vuković, Stipe Vuković - Đenko, Ana Šimić - Ševinca, Mirko Kolar,Ruža Rudić, Mira Bilinović, Luca Kopunović i drugi)

"Dolazak mladenaca u kuću mladoženje" (Mirko Nimčević, Lajčo Kopunović, Teza Vuković i Stipe Vuković - Đenko)


 

"Mladenci salaze s kola"

"Svatovi nakon vjenčanja u crkvi odlaze u kuću mladoženje"


 

"Svatovi nakon vjenčanja u crkvi odlaze u kuću mladoženje"

"Tamburaši" (Marko Iršević, Stipan Prćić - Baća, Pere Prćić, Ivan Galfi, Pere Nađ, Joso Santoi i Galfi Stipan)


 

"Mladenka po dolasku u kuću mladoženje uzima u naručje muško dijete"

"Gledači" (Marica Dulić, Pajo Kolar, Nesto Mačković, Mariška Buljovčić i drugi)<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>
Last update March 22, 2009 | About Us | Contact Us | ©HKPD Matija Gubec Tavankut