HKPD Matija Gubec Tavankut

Galerija

Fotografije Ivana Ivkovića Ivandekića

Dužijanca u Tavankutu 24.7.2005.


Sudjelovanje u priredbama "DUŽIJANCE" u Subotici

 

Takmičenje risara na Žedniku,1968.

Takmičenje risara na Žedniku,1968.


 

"DUŽIJANCA '68"- mimohod

Takmičenje risara na Žedniku,1968.


 

Takmičenje risara na Žedniku,1968.

Tavankućani na "DUŽIJANCI '69", u Subotici,1969. (Marica Cvijin,bandašica i Nikola Babić,bandaš)


 

"DUŽIJANCE ' 69" - u mimohodu (Teza i Stipe Vuković, Ana i Antun Skenderović - Bazilija, Marko Petrić - Pešta i drugi)

"DUŽIJANCA '71"-u mimohodu


"DUŽIJANCA '71"-"kraljice" se pripremaju

Tavankućani na "DUŽIJANCI '73" u Subotici. (Ana Skenderović, Antun Skenderović - Bazilija, Ana Šimić - Ševinca i Blaško Vujić)


 

"DUŽIJANCA '94" u Subotici - u mimohodu. (Suzana Balažević, Drago Grmić, Đurđa Lebović, Zoran Đereg, Žaklina Tumbas, Goran Vidović, Ljubica Vuković, Joso Nimčević, Jelena Stantić, Tihomir Stantić, Suzana Stantić, Slobodan Stantić, Renata Kolar, Davor Prćić, Silvana Saulić, Ivica Đereg, Vesna Horvat Almaški, Ivica Dulić i drugi)

"DUŽIJANCA '95" - bandaš i bandašica




<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>
Last update March 22, 2009 | About Us | Contact Us | ©HKPD Matija Gubec Tavankut