HKPD Matija Gubec Tavankut

Projekti

Fotografije Ivana Ivkovića Ivandekića
PROJEKTI KOJI SE OSTVARUJU U OKVIRU HKPD "Matija Gubec"

•  Dječji festival folklora pod nazivom "Djeca su ukras svijeta" održava se svake godine krajem rujna, a okuplja preko desetak društava širom Vojvodine i jedno gostujuće iz Republike Hrvatske

•  Kolonija naive u tehnici slame okuplja brojne umjetnike i slikare naivne umjetnosti, koji sedam dana, u srpnju svake godine godine, borave i stvaraju u OŠ "Matija Gubec" u Tavankutu i čiji se radovi kasnije izlažu redovito i svake godine u vestibilu Gradske kuće u okviru "Dužijance" manifestacije žetvenog običaja Hrvata Bunjevaca Grada Subotice. Veliki dio ovih radova izlagan je i u drugim sredinama kao u Puli, Kutini i u Županji u Republici Hrvatskoj.

•  "Dužijanca" opće poznata manifestacija bačkih Hrvata u okviru proslave žetvenih svečanosti okuplja veliki broj gostujućih društava. Svake godine se održava kao završna svečanost Kolonije naive u tehnici slame u Tavankutu, a ujedno će biti pozvani novi gosti. Do sada je društvo ugostilo naše prijatelje KUD "Ivan Goran Kovačić" iz Velike i RKUD "Rudar" iz Raše (Istra) iz Republike Hrvatske, te KUD "Dubrave" iz Aladinića, općina Stolac, iz BiH.

•  Večeri hrvatske baštine, u okviru koje se svake godine objedinjuje sveukupno stvaralaštvo Hrvata, te se održavaju različite manifestacije, književnog, kulturološkog i etnološkog sadržaja, tijekom jednog tjedna.

•  U okviru projekta regionalne suradnje, četiri društva HKPD "Matija Gubec" iz Tavankuta (SiCG), HKUD "Dubrave" iz Aladinića, općina Stolac (BiH), KUD "Ivan Goran Kovačić" iz Velike (Republika Hrvatska) i RKUD "Rudar" iz Raše (Republika Hrvatska) nastoje godišnjim gostovanjima pridonijeti ne samo kulturnom povezivanju nego i uspostavi gospodarstvenih kontakata. Ovi susreti su dobar primjer regionalnog povezivanja, te se već svake godine za redom razvijaju i to u cilju okupljanja hrvatske dijaspore ne samo u Republici Hrvatskoj nego i godišnjeg okupljanja i izvan granica Republike Hrvatske.

•  Susret društava koje nose naziv Matija Gubec, a koji je planiran tako da se po prvi puta ova manifestacija organizira izvan Hrvatske, te da se održi u Tavankutu i to u okviru proslave 60. obljetnice od osnutka našeg društva, svakako je bio novi projekt, a koji bi se odvijao tijekom cijele godine.

•  Svakako su značajni i projekti vezani za rad sa pukom, uzimajući u obzir kompleksne političke odnose vezano za sveukupnu kulturu Hrvata u SiCG, te proteklih aktualnih događanja na području obrazovanja i upisa djece u hrvatske odjele u osnovnim školama. Napominjemo da je Tavankut jedino mjesto gdje je formiran vrtić na hrvatskom jeziku.

•  Do prije nekoliko godina HKPD "Matija Gubec" je pored katoličke crkve bio jedini nosilac kulture i propagator hrvatske kulture u ovim prostorima. Danas potporu radu ovome društvu pruža i osnovna škola koja nosi isti naziv, te mjesna samouprava, ali, na žalost, niti ove institucije ne raspolažu financijskim sredstvima kojima bi mogle pomoći naš daljnji rad.

Ujedno mjesna samouprava je osigurala objekt u kojem bi se mogla napraviti galerija gdje bi se moglo izlagati djela nastala u tehnici slame, što znači da ovaj objekt treba privesti takvoj namjeni. Za to smo planirali poseban projekt koji bi se odvijao u nekoliko faza, a za radove na preuređenju nam je potrebno oko 10.000 Eura, jer ovaj prostor ima oko 400 m2 i to na izuzetno dobroj lokaciji, u samom centru sela, sa sporednim prostorijama, čije bi uređenje omogućilo rad cijelog Društva. Pripomenimo, naše društvo još uvijek nema svoje stalne prostorije i svoj rad obavlja iz jedne župne sobice u kojoj je smješten inventar i imovina Društva velike vrijednosti.

•  Brojna je suradnja sa Hrvatskom maticom iseljenika, Hrvatskom posudionicom narodnih nošnji u Zagrebu, te drugim kulturnim udrugama i institucijama u Republici Hrvatskoj i SiCG, suradnja sa nevladinim udrugama, Agencijom lokalne demokracije u Subotici, Vojvođanskim centrom za ljudska prava u Novom Sadu, Centrom za građanske inicijative iz Beograda i mnogim drugima.

•  Društvo posjeduje veliku količinu narodne nošnje koja je izuzetno stara i vrijedna, te predstavlja raritet, što zahtjeva stalnu skrb, potrebu za restauracijom i muzejskim izlaganjem. Od ukupne imovine izdvajamo 18 kompleta originalne ženske bunjevačke nošnje izrađene u izuzetno kvalitetnoj i raritetnoj svili, 15 kompleta originalne muške nošnje koje imaju potrebu za manjim ili većim restauratorskim radom u cilju očuvanja izvorne vrijednosti. Imamo nošnje od kojih bi se jedan dio mogao izložiti kao muzejski eksponat neprocjenjive vrijednosti i starosti, dok bi se drugi dio mogao koristiti u svečanim i nastupnim prigodama. Namjera nam je najstariju nošnju restaurirati u stručnim institucijama, dok obnovu manje vrijedne ili pak nošnje sa manjim oštećenjima može obaviti i naš garderobijer. Ujedno imamo veliki problem sa smještajem nošnje, odnosno potrebni su nam zaštitni ormari i sredstva za rekonstrukciju garderobe sa ugradnjom sustava za prozračivanje radi zaštite od propadanja. Projekt bi realizirali u etapama prioritetno sa restauriranjem najstarije nošnje i one koja je pretrpjela velika oštećenja, a potom sa radovima na rekonstrukciji prostorije, gdje se nošnja čuva, kako bi zaustavili daljnje propadanje i zaštitili ovo blago za buduće generacije.

•  U suradnji sa mjesnom samoupravom kao lokalnim partnerom, Društvo provodi stalne akcije na uređenju samog sela u smislu podizanja kvalitete života u ovim "zaboravljenim" prostorima.

HKPD "Matija Gubec" i članovi koji su ovoj udruzi udahnuli život, nastojali su očuvati identitet ovdašnjih Hrvata u najizvornijem obliku u suživotu i suradnji sa svim ljudima dobre volje i drugim udrugama iskrenih i pozitivnih namjera. Kada je trebalo, Društvo je davalo potporu i drugim srodnim udrugama u cilju očuvanja identiteta. Društvo je radilo, i radi, na edukativnom planu, budući je prosvjetnog karaktera od svog osnutka, a danas je ono rodonačelnik brojnih intelektualaca, akademskih slikara, studenata poljodjelaca, i mnogih drugih koji su tijekom svog života više ili manje prošli kroz redove ovoga društva i oplemenili ga do današnjih razmjera tako da ono ima svoj renomirani ugled i tradiciju.

Veliku ulogu Društvo je odigralo i u posljednjem integriranju hrvatske zajednice u SiCG, odnosno u formiranju Hrvatskog nacionalnog vijeća. Napominjemo da je Tavankut istakao ukupno 23 delegata za izbor vijećnika u ovu krovnu instituciju Hrvata u SiCG i time bio na drugom mjestu iza Subotice, po broju delegata.

Na području obrazovanja Tavankut je dao veliki doprinos i jedino je mjesto u SiCG gdje postoji i hrvatski vrtić osim nižih razreda na hrvatskom jeziku sa školom koja ima najkvalitetniji obrazovni kadar na području rada sa djecom na hrvatskom jeziku. Naši prosvjetni radnici su prošli brojne seminare i usavršavali se kako bi osigurali kvalitetnu nastavu.

Veliku potporu Društvo pruža na području kulturne i obrazovne aktivnosti svim ovdašnjim udrugama i obrazovnim ustanovama, te na području zaštite manjinskih i ljudskih prava, u okviru kojeg je važno iskustvo ove zajednice.

Društvo ostvaruje kontakte sa preko 60 kulturnih i nevladinih udruga, te vjerskih zajednica, u tuzemstvu i inozemstvu.

Uslijed velikih financijskih poteškoća nužni smo obratiti Vam se za potporu u financijskom, tehničkom ili pak logističkom obliku. Nastojimo stvoriti jednu stabilnu i trajnu instituciju koja će pomoći našim potomcima u potrebnom razvijanju vlastite kulture. Danas se na čelu Društva nalazi skupina mladih intelektualaca, koja je spremna i voljna surađivati i razvijati kulturnu politiku kako nas samih tako i Tavankuta kao dijela općine Subotica i na koncu čitave hrvatske zajednice.

Vaša potpora uveliko bi nam pomogla bez obzira na mogućnosti koje su danas vrlo skromne, što i sami osjećamo, te Vas pozivamo da nas posjetite ili nam pišete, Vašim iskustvima, prijedlozima ili savjetima, što bi nam pomoglo u našim daljnjim aktivnostima.

U ime svih članova unaprijed Vam se zahvaljujemo i srdačno Vas očekujemo!


Žiro račun 355-1009991-47

Vojvođanska banka

Devizni račun: 5408091838-08091838

Continental bankaLast update March 22, 2009 | About Us | Contact Us | © HKPD Matija Gubec Tavankut